Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige : 9 april 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Erik Karlsson. ekonomichef

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Benny Jarhall. revisor

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Sven-Olof Svensson (LpO)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Mötets öppnande samt upprop

Parentation, tyst minut

1. Godkännande av dagordning

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

4. Anmälan av medborgarförslag

Inga medborgarförslag har inkommit.

5. Anmälan av motioner

Inga motioner har inkommit.

6. Fråga från förtroendevalda

Inga frågor har inkommit.

7. Inlämnande av interpellationer

Inga interpellationer har inkommit.

8. Årsredovisning 2023

Paus

8. Årsredovisning 2023

9. Information om revisionsberättelse för 2023 för Uppvidinge kommun

10. Beslut om ansvarsfrihet för nämnder för 2023

11. Inrättande och val av fullmäktigeberedning för beredning gällande anmärkning och ansvarsfrihet för styrelsen 2023

12. Information från revisorerna

13. Vattenkällan Företagshotell Älghult

Paus

13. Vattenkällan Företagshotell Älghult

14. Handlingsplan för intern kontroll 2024

15. Redovisning av obesvarade medborgarförslag, obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2024

16. Rapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, år 2023

17. Meddelande till Kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 9/4 kl 18:30
Mötesplats : Folkets hus, Åseda

Mötets kallelse

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.