Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige : 31 oktober 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Erik Karlsson. ekonomichef

Talare

Katja Schönbeck, utvecklingsstrateg

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Erik Karlsson. ekonomichef

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Katja Schönbeck. utvecklingsstrateg

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Erik Karlsson. ekonomichef

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Benny Jarhall. revisor

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Erik Karlsson. ekonomichef

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ove Dahl, projektledare

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Ove Dahl, projektledare

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Lennart Löfqvist (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Marianne Wallin (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Marianne Wallin (V)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordning

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

4. Anmälan av medborgarförslag

Två medborgarförslag har inkommit.

5. Anmälan av motioner

Ingen motion har inkommit.

6. Inlämnande av interpellation

Ingen interpellation har inkommit.

7. Fråga från förtroendevalda

Inga frågor har inkommit.

8. Delårsbokslut per 2023-08-31

Paus

mötet återupptas ca kl 19.50

8. Delårsbokslut per 2023-08-31

9. Skattesats 2024

10. Ägarstyrning AB Uppvidingehus: Bolagsordning

11. Revidering av reglemente för Överförmyndarnämnden

12. Sammanträdesplan 2024

13. Nybyggnation av högstadiets lokaler i Älghult

14. Motion om säkra lekplatser och lekplatser som inbjuder till lek och kreativitet

15. Motion om utsmyckning av byggnader

Paus

mötet återupptas ca 21.24

15. Motion om utsmyckning av byggnader

16. Motion om kulturhus

17. Motion om en högstadieskola i Uppvidinge kommun

18. Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn och utbildningsnämnden

19. Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Lucia Hera Culda (LPo)

20. Redovisning av obesvarade medborgarförslag, obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2023

21. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 31/10 kl 18:30
Mötesplats: Folkets hus, Norrhult

Mötets kallelse

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.