Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige : 5 september 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Bjarne Svensson (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Mattias Karlsson (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Mattias Karlsson (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Sven-Olof Svensson (LpO)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordning

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

4. Anmälan av medborgarförslag


Två medborgarförslag har inkommit.

5. Inlämnande av interpellation


Ingen interpellation har inkommit.

6. Anmälan av motioner


En motion har inkommit.

7. Fråga från förtroendevalda


Inga frågor har inkommit.

8. Information från revisorerna

9. Budgetäskande från kommunrevisionen

10. Begäran om tilläggsanslag Välfärds- och omsorgsnämnden

11. Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda

Paus

mötet återupptas ca kl 19.55

11. Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda

12. Årsredovisning och revisionsberättelse VoB Kronoberg år 2022

13. Ägarstyrning UppCom AB: Ägardirektiv, bolagsordning

14. Taxor och taxeföreskrifter 2024 Kretslopp Sydost

15. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningens områden

16. Motion om komplettering till fritt skolval

17. Interpellation till ordförande i välfärds- och omsorgsnämnden om nämndens handlingar och presenterade förslag till beslut

18. Val av nämndemän till Växjö Tingsrätt 2024-2027

19. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

20. Avsägelse av uppdrag som ersättare i Välfärds- och omsorgsnämnden

21. Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i Välfärds- och omsorgsnämnden efter Emil Bergersäter (M)

22. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 5/9 kl 18:30
Mötesplats: Borgen, Lenhovda;

Mötets kallelse

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.