Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige : 20 juni 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Rose-Marie Elling

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Rose-Marie Elling

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Rose-Marie Elling

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Birgitta Ekroth

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Erik Karlsson. ekonomichef

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Tony Johansson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Erik Karlsson. ekonomichef

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Erik Karlsson. ekonomichef

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Erik Karlsson. ekonomichef

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Erik Karlsson. ekonomichef

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Tony Johansson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Marianne Wallin (V)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Katja Schönbeck. utvecklingsstrateg

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Tony Johansson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Katja Schönbeck. utvecklingsstrateg

Talare

Marianne Wallin (V)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordning

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

Mötets öppnande samt upprop

4. Anmälan av medborgarförslag

Fyra medborgarförslag har inkommit.

5. Anmälan av motioner

En motion har inkommit.

6. Inlämnande av interpellation

En interpellation har inkommit.

7. Fråga från förtroendevalda

Inga frågor har inkommit.

En ställd fråga från sammanträdet 2/5 2023 ska besvaras.

8. Information från revisorerna

9. Ekonomiska rapporter juni 2023

Paus

mötet återupptas ca kl 10.10

10. Budget 2024 och verksamhetsplan 2025-2026

11. Målstyrning 2024-2028

Paus

mötet återupptas ca kl 11.20

12. Anslutningsavtal för elförsörjning i Åseda samhälle och industriområde

13. Kostnadssättning för grävtillstånd och trafikanordningsplaner

14. Införande av rättsakt för nämndöverskridande personuppgiftbehandlingar med anledning av dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679

15. Riktlinje för avtalshantering kopplat till inköp och upphandling

16. Pensionsmyndighet

17. Årsredovisning 2022 Kretslopp Sydost

18. Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg år 2022

19. Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet Värend 2022

20. Ägarstyrning UppCom AB: Ägardirektiv, bolagsordning

21. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 20/6 kl 09:00
Mötesplats: Folkets hus, Fröseke

Mötets kallelse.

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. Uppvidinge KF består av 35 politiker.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Mötet kan ses textat senast två veckor efter mötesdagen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.