Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige : 2 maj 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Marianne Wallin (V)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordning

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

4. Anmälan av medborgarförslag

Inga medborgarförslag har inkommit.

5. Anmälan av motioner

6. Inlämnande av interpellation

Inga interpellationer har inkommit.

7. Fråga från förtroendevalda

En fråga från förtroendevald har inkommit.

8. Tilläggsbudget investeringar 2023

9. Förfrågan om stöd angående renoveringsbehov Folkets hus Åseda

10. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

11. Motion om energiförbrukningen i Uppvidinge kommun

12. Motion om trygghetsboende i Lenhovda

13. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 2/5 kl 18:30
Mötesplats: Folkets hus, Alstermo

Tryck här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.