Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige : 4 april 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Erik Karlsson. ekonomichef

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Marianne Wallin (V)

Talare

Simon Karlsson, ekonomichef

Talare

Erik Karlsson. ekonomichef

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Benny Jarhall. revisor

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Marianne Wallin (V)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Marianne Wallin (V)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Andréas Söderström (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Fredrik Petersson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordning

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

4. Anmälan av medborgarförslag

Ett medborgarförslag har inkommit.

5. Anmälan av motioner

Inga motioner har inkommit.

6. Fråga från förtroendevalda

Inga frågor har inkommit från förtroendevalda.

7. Inlämnande av interpellation

Inga interpellationer har inkommit.

8. Årsredovisning 2022

9. Information från revisorerna

Revisorerna informerar på sammanträdet.

10. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022 och ansvarsfrihet för nämnder och styrelser

11. Biblioteksplan

12. Nybyggnation av högstadiets lokaler i Älghult

Paus

mötet återupptas ca kl 20.00

12. Nybyggnation av högstadiets lokaler i Älghult

Paus

mötet återupptas ca kl 20.40

12. Nybyggnation av högstadiets lokaler i Älghult

13. Revidering av arbetsordning för styrelse och nämnder

14. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Avsägelseärenden hanteras på sammanträdet.

15. Rapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, år 2022

16. Redovisning av obesvarade medborgarförslag, obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2023

17. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 4/4 kl 18:30
Mötesplats: Folkets hus, Åseda

Mötets kallelse kan ses här.

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.