Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige : 7 mars 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Lennart Löfqvist (C)

Talare

Sven-Olof Svensson (LpO)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Marianne Wallin (V)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Andréas Söderström (KD)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordning

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

4. Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om nytt särskolebygge

5. Inlämnande av interpellation

6. Anmälan av medborgarförslag

7. Anmälan av motioner

8. Fråga från förtroendevalda

9. Medborgarförslag om cykelväg mellan Ösjöbol och Åseda

10. Medborgarundersökning 2022

11. Granskningsrapport för intern kontroll 2022, nämnder och bolag

12. Handlingsplan för intern kontroll 2023

13. Nybyggnation av högstadiets lokaler i Älghult

Paus

mötet återupptas ca kl 20.00

13. Nybyggnation av högstadiets lokaler i Älghult

14. Modell för prissättning inom kostverksamheten

15. Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

16. Styrelsen för Uppvidingehus AB: Val av fem ledamöter, fem ersättare, ordförande och vice ordförande från ordinarie årsstämma 2023 till ordinarie årsstämma 2027

17. Revisorer för Uppvidingehus AB: Val av en lekmannarevisor och en ersättare för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till ordinarie årsstämma 2027

18. Styrelsen för UppCom AB: Val av fem ledamöter, fem ersättare, ordförande och vice ordförande från ordinarie årsstämma 2023 till ordinarie årsstämma 2027

Paus

18. Styrelsen för UppCom AB: Val av fem ledamöter, fem ersättare, ordförande och vice ordförande från ordinarie årsstämma 2023 till ordinarie årsstämma 2027

Paus

18. Styrelsen för UppCom AB: Val av fem ledamöter, fem ersättare, ordförande och vice ordförande från ordinarie årsstämma 2023 till ordinarie årsstämma 2027

19. Revisorer för UppCom AB: Val av en lekmannarevisor och en ersättare för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till ordinarie årsstämma 2027

20. Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

21. Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Gunilla Nikolausson (V)

22. Avsägelse av uppdrag som ersättare i välfärds och omsorgsnämnden

23. Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i välfärds- och omsorgsnämnden efter MarieLouise Isaksson (V)

24. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

25. Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen efter Bengt Wranå (SD)

26. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 7/3 kl 18:30
Mötets plats: Folkets hus, Norrhult

Mötets kallelse.

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år. I kommunen är kommunfullmäktige som "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Mötet kommer gå att se textat senast två veckor efter att mötet har ägt rum. En textikon kommer att vara klickbar i mediaspelaren när undertexten är publicerad.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.