Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige : 7 februari 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Åke Carlsson. vice ordförande i Revisonen

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordning

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

4. Anmälan av medborgarförslag

Till dagens sammanträde, den 7/2 2023 har ett medborgarförslag lämnats in.

5. Anmälan av motioner

Till dagens sammanträde, den 7/2 2023 har fyra motioner lämnats in.

6. Fråga från förtroendevalda

7. Inlämnande av interpellation

8. Information från revisorerna

Paus

mötet återupptas ca kl 18.55

9. Inkallelseordning till styrelser och nämnder 2023-2026

10. Tillägg till plan- och bygglovstaxan

11. Process för att hantera lokalbehov

12. Revidering av regler för investeringar

13. Val av huvudmän för Högsby Sparbank 2023-2026

14. Avsägelse av uppdrag som ersättare i välfärdsoch omsorgsnämnden

15. Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i välfärds- och omsorgsnämnden efter Eva Ståhlgren (M)

16. Avsägelse av uppdraget som nämndeman i Växjö Tingsrätt

17. Fyllnadsval för uppdraget som nämndeman i Växjö Tingsrätt efter Lucas Jonsson

18. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 7/2 kl 18:30
Mötesplats: Folkets Hus, Norrhult

Tryck här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.