Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige : 13 december 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Kasia Musial Lilja, kultur- och fritidschef

Talare

Kasia Musial Lilja, kultur- och fritidschef

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Kasia Musial Lilja, kultur- och fritidschef

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Paus

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Revisorer: Val av sex revisorer, ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2023-2026

Paus

mötet återupptas ca 17:16

3. Revisorer: Val av sex revisorer, ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2023-2026

4. Valnämnden: Val av fem ledamöter, fem ersättare, ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2023-2026

Paus, Rösträkning

4. Valnämnden: Val av fem ledamöter, fem ersättare, ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2023-2026

5. Kommunstyrelsen: Val av elva ledamöter, elva ersättare, ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2023-2026

Paus, Rösträkning

5. Kommunstyrelsen: Val av elva ledamöter, elva ersättare, ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2023-2026

Paus, Rösträkning

5. Kommunstyrelsen: Val av elva ledamöter, elva ersättare, ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2023-2026

6. Barn- och utbildningsnämnd: Val av nio ledamöter, nio ersättare, ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2023-2026

Paus, Rösträkning

6. Barn- och utbildningsnämnd: Val av nio ledamöter, nio ersättare, ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2023-2026

7. Välfärds- och omsorgsnämnden: Val av nio ledamöter, nio ersättare, ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2023-2026

Paus, Rösträkning

7. Välfärds- och omsorgsnämnden: Val av nio ledamöter, nio ersättare, ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2023-2026

Paus, Rösträkning

7. Välfärds- och omsorgsnämnden: Val av nio ledamöter, nio ersättare, ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2023-2026

8. Miljö- och byggnadsnämnd: Val av sju ledamöter, sju ersättare, ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2023-2026

9. Räddningstjänsten Östra Kronoberg: Val av tre ledamöter, tre ersättare för mandatperioden 2023-2026

10. Räddningstjänsten Östra Kronoberg: Val av en revisor för mandatperioden 2023-2026

Paus, Rösträkning

10. Räddningstjänsten Östra Kronoberg: Val av en revisor för mandatperioden 2023-2026

11. Lönesamverkan HUL: Val av en ledamot, en ersättare i den gemensamma nämnden HUL för mandatperioden 2023-2026

12. Gemensam överförmyndarnämnd: Val av en ledamot och en ersättare för mandatperioden 2023-2026

13. Styrelsen för Marksanering Sydost AB: Val av en ledamot och en ersättare för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till ordinarie årsstämma 2026

Paus, Rösträkning

13. Styrelsen för Marksanering Sydost AB: Val av en ledamot och en ersättare för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till ordinarie årsstämma 2026

14. Kommunalförbundet VoB Kronoberg: Val av en ledamot och en ersättare för mandatperioden 2023-2026

Paus, Rösträkning

14. Kommunalförbundet VoB Kronoberg: Val av en ledamot och en ersättare för mandatperioden 2023-2026

Paus, Rösträkning

14. Kommunalförbundet VoB Kronoberg: Val av en ledamot och en ersättare för mandatperioden 2023-2026

Paus

27. Utdelning av priser och stipendier (Tidssatt: 18:30)

Kulturpris 2022 tilldelad Börje Ederfors

Kulturstipendium 2022 tilldelad Samuel Haglund

Fritidsstipendium 2022 tilldelad Emil Jonsson

Fritidspris 2022 tilldelad Anders Eriksson

Byggnadsvårdspris 2022 tilldelad Dan Tigerström och Ewa Lördal Tigerström

Kulturlandskapspris 2022 tilldelad Börne Torstensson

Paus

mötet återupptas ca kl 19:40

15. Kommunalförbundet Kretslopp Sydost: Val av två ledamöter och två ersättare för mandatperioden 2023-2026

16. Samordningsförbundet Värend: Val av en ledamot, en ersättare för mandatperioden 2023-2026

Paus

mötet återupptas ca kl 19:40

16. Samordningsförbundet Värend: Val av en ledamot, en ersättare för mandatperioden 2023-2026

Paus, Rösträkning

mötet återupptas ca kl 19:40

16. Samordningsförbundet Värend: Val av en ledamot, en ersättare för mandatperioden 2023-2026

17. Styrelsen för Föreningen Tingshuset: Val av en ledamot och en ersättare för mandatperioden 2023-2026

Paus, Rösträkning

mötet återupptas ca kl 19:40

17. Styrelsen för Föreningen Tingshuset: Val av en ledamot och en ersättare för mandatperioden 2023-2026

18. Revisorer för Föreningen Tingshuset: Val av en revisor och en ersättare för mandatperioden 2023-2026

19. Revisorer för Alstermo Utvecklings AB (Mötesplats Alstermo): Val av en revisor och en ersättare för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till ordinarie årsstämma 2026

20. Gode män enligt fastighetsbildningslagen avseende tätortsförhållande: Val av två gode män för mandatperioden 2023-2026

21. Gode män enligt fastighetsbildningslagen avseende jord- och skogsbruksfrågor: Val av två gode män för mandatperioden 2023-2026

22. Styrelsen för Winnet: Val av en ledamot och en ersättare för mandatperioden 2023-2026

23. Styrelsen för Hälsans Hus: Val av en ledamot för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till ordinarie årsstämma 2026

24. Styrelsen för Mörrumsåns Vattenråd: Val av en ledamot för mandatperioden 2023-2026

Paus, Rösträkning

24. Styrelsen för Mörrumsåns Vattenråd: Val av en ledamot för mandatperioden 2023-2026

25. Styrelsen för Alsteråns vattenråd: Val av en ledamot för mandatperioden 2023-2026

26. Styrelsen för Glasriket AB: Val av en ledamot och en ersättare för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till ordinarie årsstämma 2026

Paus, Rösträkning

26. Styrelsen för Glasriket AB: Val av en ledamot och en ersättare för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till ordinarie årsstämma 2026

Paus, Rösträkning

26. Styrelsen för Glasriket AB: Val av en ledamot och en ersättare för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till ordinarie årsstämma 2026

28. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 13/12 kl 17:00 (Ny tid!)
Mötesplats: Folkets hus, Alstermo

Tryck här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad, med vissa undantag. Se möteskalender.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, allmänheten är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Mötet går att se textat inom två veckor efter livesändningen. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.