Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige : 29 november 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Birgitta Ekroth

Talare

Bodil Fager Bergqvist (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Christina Lundahl (LPo)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Wenche Hermansen, rektor, grundsärskolan i Åseda

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Wenche Hermansen, rektor, grundsärskolan i Åseda

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Stefan Carlsson, Uppvidingehus

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Tony Johansson (S)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Ingemar Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

Frågor från allmänheten.

4. Fråga från förtroendevald

Inga frågor från förtroendevalda har inkommit.

5. Anmälan av motioner

Inga motioner har inkommit.

6. Anmälan av medborgarförslag

Fyra medborgarförslag har inkommit.

7. Budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025

8. Nya lokaler för grundsärskolan i Åseda

Paus

mötet återupptas ca kl 20.05

8. Nya lokaler för grundsärskolan i Åseda

9. Övertagande av Lenhovda ishall och idrottsplats

10. Normer för bidrag till ideella föreningars lokala verksamhet i Uppvidinge kommun

11. Strategi för meningsfull kultur och fritid i Uppvidinge kommun år 2024-2027

12. Biblioteksplan

13. Taxor 2023 Kommunalt Avfall Kretslopp Sydost

14. Begäran om utökat budgetanslag till socialnämnden

15. Modell för prissättning inom kostverksamheten

16. Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2023

17. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

18. Sammanträdesplan 2023

19. Kommunalt partistöd 2023

20. Motion om fond för placeringar inom socialnämnden

21. Revidering av kommunstyrelsens reglemente

22. Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente

23. Revidering av välfärds- och omsorgsnämndens reglemente

24. Rapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, år 2022

25. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 29/11 kl 18:30
Mötesplats: Fröseke folkets hus

Tryck här för att se mötets kallelse.

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.