Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige : 31 oktober 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ros-Marie Elling

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Silja Savela, ekonomichef

Talare

Therese Magnusson

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Benny Jarhall. revisor

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Marianne Wallin (V)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Mikaela Gross (S)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Andréas Söderström (KD)

Talare

Anders Linnér, mark- och exploateringshandläggare

Talare

Anders Linnér, mark- och exploateringshandläggare

Talare

Mikaela Gross (S)

Talare

Anders Linnér, mark- och exploateringshandläggare

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Silja Savela, ekonomichef

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Mötets öppnande och upprop (ljud saknas)

1. Godkännande av dagordningen (ljud saknas)

2. Val av justerare (ljud saknas)

3. Allmänhetens frågestund (ljud saknas)

Allmänhetens möjlighet att ställa frågor som besvaras på sammanträdet

Vi beklagar att ljudet saknas på detta ärendet. Frågorna som ställdes och de förtroendevaldas svar är sammanfattade i mötets protokoll, sidan 6.

4. Fråga från förtroendevald (ljud saknas)

Inga frågor har inkommit från förtroendevald.

5. Genomgång av interpellationer (ljud saknas)

Inga interpellationer har inkommit.

6. Anmälan av motioner (ljud saknas)

Inga motioner har inlämnats.

7. Anmälan av medborgarförslag

Ett medborgarförslag har inkommit.

8. Delårsbokslut per 2022-08-31

Paus

9. Information från revisorerna

Revisorerna informerar på sammanträdet.

10. Skattesats 2023

11. Ökade driftskostnader för ishallarna

12. Infrastruktur Kållehylte

13. Regler för attest

14. Egenandelsprogram i Kommunassurans

15. Redovisning av obesvarade medborgarförslag, obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2022

16. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 31/10 kl 18:30
Mötesplats: Folkets hus, Norrhult

Mötets kallelse.

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.