Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige : 6 september 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kerstin Ljungqvist (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Benny Jarhall. revisor

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Pär Stensson. Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Pär Stensson. Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Pär Stensson. Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Pär Stensson. Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Pär Stensson. Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Bjarne Svensson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Bjarne Svensson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Bodil Gustafsson. barn- och utbildningschef. Yvonne Petersson. Verksamhetschef. Elevhälsan

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Yvonne Petersson. Verksamhetschef. Elevhälsan

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Yvonne Petersson. Verksamhetschef. Elevhälsan

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Yvonne Petersson. Verksamhetschef. Elevhälsan

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Sadiq Sahal (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Sadiq Sahal (C)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Sadiq Sahal (C)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Christina Lundahl (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Christina Lundahl (LPo)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Christina Lundahl (LPo)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Ingemar Hugosson (C)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Bjarne Svensson (S)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Åke Axelsson (S)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Åke Axelsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Sadiq Sahal (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kerstin Ljungkvist (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

Frågor från allmänheten får ställas.

4. Fråga från förtroendevald

Inga frågor har inkommit.

5. Inlämnande av interpellation

Inga interpellationer har inkommit.

6. Anmälan av motioner

Två motioner har inkommit.

7. Anmälan av medborgarförslag

Fem medborgarförslag har inkommit.

8. Information från revisorerna

9. Handlingsprogram förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag om skydd mot olyckor Räddningstjänsten Östra Kronoberg

10. Nya lokaler för grundsärskolan i Åseda

Paus

mötet återupptas ca kl 19:55

10. Nya lokaler för grundsärskolan i Åseda

Paus

mötet återupptas ca kl 20:30

10. Nya lokaler för grundsärskolan i Åseda

11. Nya lokaler för förskola i Norrhult

Paus

mötet återupptas ca kl 21:50

11. Nya lokaler för förskola i Norrhult

12. Vatten- och avloppstaxa i Uppvidinge kommun

13. Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente

14. Reglemente för Kommunala Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet (KPT)

15. Årsredovisning och revisionsberättelse VoB Kronoberg år 2021

16. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

17. Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen efter Frida Sundqvist Hall

Valärendet hanteras på sammanträdet.

18. Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande gällande kommunernas aktivitetsansvar

19. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Nästa kommunfullmäktige är den 18 oktober i Lenhovda.

Mötesdatum 2022

Mötesstart: 6/9 kl 18:30

Länk till mötets kallelse finns här.

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.