Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige : 28 juni 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Mats Ljungqvist. kommunpolis

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Mats Ljungqvist. kommunpolis

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Yvonne Bergvall, ordförande, Kretslopp Sydost

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Yvonne Bergvall, ordförande, Kretslopp Sydost

Talare

Peter Mellbo, Kretslopp Sydost

Talare

Yvonne Bergvall, ordförande, Kretslopp Sydost

Talare

Peter Mellbo, Kretslopp Sydost

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Peter Mellbo, Kretslopp Sydost

Talare

Yvonne Bergvall, ordförande, Kretslopp Sydost

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Mellbo, Kretslopp Sydost

Talare

Yvonne Bergvall, ordförande, Kretslopp Sydost

Talare

Peter Mellbo, Kretslopp Sydost

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Yvonne Bergvall, ordförande, Kretslopp Sydost

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Marianne Wallin

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Silja Savela, ekonomichef

Talare

Annie-Lie Jarhult, socialchef

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Annie-Lie Jarhult, socialchef

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Annie-Lie Jarhult, socialchef

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Annie-Lie Jarhult, socialchef

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Therese Magnusson, utvecklingsstrateg

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Therese Magnusson, utvecklingsstrateg

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Ingemar Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Anders Ljungqvist (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Anders Ljungqvist (-)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Anders Ljungqvist (-)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Carl Krekola (M)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Carl Krekola (M)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Carl Krekola (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Anders Ljungqvist (-)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kerstin Ljungqvist (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Jerker Blomqvist (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Information om säkerhet inför val 2022

4. Information från Kretslopp Sydost

Paus

mötet återupptas ca kl 19.50

5. Allmänhetens frågestund

Allmänhetens möjlighet att ställa frågor.

6. Fråga från förtroendevald

Inga frågor från förtroendevalda har inkommit.

7. Inlämnande av interpellation

En interpellation har inkommit.

8. Anmälan av motioner

Inga motioner har inkommit.

9. Anmälan av medborgarförslag

Två medborgarförslag har inkommit.

10. Ekonomiska rapporter juni 2022

11. Målstyrning 2023

Paus

mötet återupptas ca kl 21.15

11. Målstyrning 2023

12. Budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025

Paus

mötet återupptas ca kl 21.25

12. Budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025

Paus

mötet återupptas ca kl 23.05

12. Budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025

13. Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet Värend 2021

14. Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg år 2021

15. Årsredovisning 2021 Kretslopp Sydost

16. Renhållningsordning för Kretslopp Sydost

17. Förslag på namnbyte av socialnämnd och socialförvaltning

18. Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation

19. Motion gällande fyrverkerier och vår möjlighet att begränsa dessa med våra lokala ordningsföreskrifter

20. Motion om att införa Generation Pep i Uppvidinge kommun

21. Motion om att göra en kartläggning av obebodda hus i kommunen - ett möjligt tillskott av boendetyper för ökad inflyttning till kommunen

22. Motion om att allmänheten ska ha tillgång till handlingar

23. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hantering protestlistor mot omstrukturering av äldreomsorgen

Interpellationsdebatt hålls.

24. Revidering av kommunstyrelsens reglemente

25. Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente

26. Revidering av förbundsordning för samordningsförbundet Värend

27. Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i styrelsen för Uppcom AB efter Michal Kubiak (SD)

Detta valärende hanteras direkt på sammanträdet.

28. Meddelanden till kommunfullmäktige

29. Anläggande av industrilokal vid Sydöstra industriområde, Åseda

Mötets avslutning

Starttid: 28/6 kl 18:30
Plats: Folkets hus, Fröseke

Klicka här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.