Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige : 3 maj 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Åke Axelsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Bodil Fager Bergqvist (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Åke Axelsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Bjarne Svensson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Bjarne Svensson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Bjarne Svensson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Mötets öppnande samt upprop

Parentation

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor.

4. Fråga från förtroendevald

Inga frågor har inkommit.

5. Inlämnande av interpellation

En interpellation har inkommit.

6. Anmälan av motioner

Inga motioner har inkommit.

7. Anmälan av medborgarförslag

Inga medborgarförslag har inkommit.

8. Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

9. Revidering av bolagspolicy för Uppvidinge kommun

Paus

mötet återupptas ca kl 19.25

9. Revidering av bolagspolicy för Uppvidinge kommun

Paus

mötet återupptas ca kl 20.00

10. Ägarstyrning UppCom AB

11. Ägarstyrning AB Uppvidingehus

Paus

mötet återupptas ca kl 20.50

11. Ägarstyrning AB Uppvidingehus

Paus

mötet återupptas ca kl 21.00

11. Ägarstyrning AB Uppvidingehus

12. Avtal mellan Lönenämnden HUL och Lessebo Fjärrvärme

13. Tilläggsbudget, investeringsbudget 2022

14. Ansökan om budgetmedel för bidrag till infrastruktur

15. Vattenkällan Företagshotell Älghult / Utveckling Östra Uppvidinge

16. Fyllnadsval för uppdrag som vice ordförande i styrelsen för Uppvidingehus AB efter Bodil Fager Bergqvist (S)

17. Fyllnadsval för uppdrag som ersättare i styrelsen för Uppvidingehus AB efter Billy Lindvall (SD)

18. Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Michal Kubiak (SD)

19. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 3/5 kl 18:30
Mötesplats: Folkets Hus, Åseda

Länk till mötets kallelse.

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.