Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige 5 april 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Kerstin Ljungkvist (-)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Silja Savela, ekonomichef

Talare

Therese Magnusson, Kvalitetsstrateg

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Silja Savela, ekonomichef

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Silja Savela, ekonomichef

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Silja Savela, ekonomichef

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Per Ragnarson, ordförande revisionen

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Per Ragnarson, ordförande revisionen

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Therese Magnusson, Kvalitetsstrateg

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Eva Palmqvist (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Kerstin Ljungkvist (-)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Carl Krekola (M)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Bjarne Svensson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Bjarne Svensson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Bjarne Svensson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Bjarne Svensson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Bjarne Svensson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Bjarne Svensson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

4. Anmälan av medborgarförslag

5. Anmälan av motioner

6. Inlämnande av interpellation

7. Fråga från förtroendevald

En fråga från förtroendevald från föregående sammanträde kommer att besvaras.

8. Årsredovisning 2021

Paus

8. Årsredovisning 2021

Paus

8. Årsredovisning 2021

Paus

mötet återupptas ca kl 19:20

9. Information från revisorerna

10. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 och ansvarsfrihet för nämnder och styrelser

11. Kommunernas Kvalitet i Korthet 2021

Paus

11. Kommunernas Kvalitet i Korthet 2021

12. Policy för inkluderande av barnkonventionen i beslut

13. Revidering av Upphandlingspolicy i Uppvidinge kommun

14. Riktlinjer och mål för det minoritetspolitiska arbetet

15. Näringslivsstrategi

16. Ökning av medel till belysningspunkt

17. Utredning av garantibelopp

18. Översyn av etablerings- och arbetsmarknadsavdelningens framtida organisation och förvaltningstillhörighet

Paus

mötet återupptas ca kl 22:00

18. Översyn av etablerings- och arbetsmarknadsavdelningens framtida organisation och förvaltningstillhörighet

19. Avsägelse av uppdrag som ordförande och ledamot i styrelsen för Uppvidingehus AB

20. Fyllnadsval för uppdrag som ledamot i styrelsen för Uppvidingehus AB efter Fredrik Petersson (M)

21. Fyllnadsval för uppdrag som ordförande styrelsen för Uppvidingehus AB efter Fredrik Petersson (M)

22. Avsägelse av uppdrag som revisor

23. Fyllnadsval för uppdrag som revisor efter Per Ragnarson (C)

24. Fyllnadsval för uppdraget som ordförande i Revisonen efter Per Ragnarson (C)

25. Fyllnadsval för uppdraget som lekmannarevisor för Uppcom AB efter Per Ragnarson (C)

26. Fyllnadsval för uppdraget som lekmannarevisor för Uppvidingehus AB efter Per Ragnarson (C)

27. Rapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, år 2021

28. Redovisning av obesvarade medborgarförslag, obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2022

29. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 5/4 kl 18:30
Mötesplats: Folkets hus i Norrhult

Länk till mötets kallelse finns här.

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.