Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige 8 mars 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Annika Ström, utredare, Uppvidinge kommun

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Annika Ström, utredare, Uppvidinge kommun

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Annika Ström, utredare, Uppvidinge kommun

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Annika Ström, utredare, Uppvidinge kommun

Talare

Tomas Sjögren (-)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Tomas Sjögren (-)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Kent Helgesson (-)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

Frågor från allmänheten.

4. Fråga från förtroendevald

Ingen fråga från förtroendevald har inkommit.

5. Inlämnande av interpellation

Inga interpellationer har inkommit.

6. Anmälan av motioner

En motion har inkommit.

7. Anmälan av medborgarförslag

Inga medborgarförslag har inkommit.

8. Granskningsrapport för intern kontroll 2021, nämnder och bolag

9. Handlingsplan för intern kontroll 2022

10. Biblioteksplan 2022

11. Klimat- och energistrategi

12. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 8/3 kl 18:30
Mötesplats: Borgen, Lenhovda

Klicka här för att se mötets kallelse.

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.