Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige 8 februari 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingemar Hugosson. ordförande. Kronobergs Luftvårdsförbund

Talare

Matilda Johansson, sekreterare, Kronobergs Luftvårdsförbund

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Matilda Johansson, sekreterare, Kronobergs Luftvårdsförbund

Talare

Ingemar Hugosson. ordförande. Kronobergs Luftvårdsförbund

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matilda Johansson, sekreterare, Kronobergs Luftvårdsförbund

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Information från Kronobergs luftvårdsförbund

4. Allmänhetens frågestund

5. Fråga från förtroendevald

Ingen fråga från förtroendevald har inkommit.

6. Inlämnande av interpellation

Inga interpellationer har inkommit.

7. Anmälan av motioner

En motion har inkommit, och ligger som punkt 10 i dagen föredragningslista.

8. Anmälan av medborgarförslag

Inga medborgarförslag har inkommit.

9. Information från revisorerna

Paus

mötet återupptas ca kl 19.35

Förnyat upprop

10. Motion om bygg en ny högstadieskola i Älghult

11. Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024

Paus

mötet återupptas ca kl 20.20

11. Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024

12. Riktlinjer för flexibel arbetsplats

13. Fordonspolicy för Uppvidinge kommunkoncern

14. Trygghetsboende i Norrhult

Paus

mötet återupptas ca kl 21.15

14. Trygghetsboende i Norrhult

Paus

mötet återupptas ca kl 21-55

14. Trygghetsboende i Norrhult

15. Avsägelse av uppdrag som ledamot i valnämnden

16. Fyllnadsval som ledamot i valnämnden efter Simon Bring (SD)

17. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 8/2 2022 kl 18:30
Mötesplats: Folkets hus, Alstermo

Klicka här för att se mötets kallelse (öppnas i ny flik).

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.