Primära flikar

Uppvidinge kommunfullmäktige 14 december 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Sara Lif Andersson, upphandlare

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Sara Lif Andersson, upphandlare

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Annelie Jarhult, Förvaltningschef socialförvaltningen

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Annelie Jarhult, Förvaltningschef socialförvaltningen

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Annelie Jarhult, Förvaltningschef socialförvaltningen

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Annelie Jarhult, Förvaltningschef socialförvaltningen

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Annelie Jarhult, Förvaltningschef socialförvaltningen

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Utdelning av priser och stipendier

Utdelningsceremoni för 2021 års priser och stipendier

4. Allmänhetens frågestund

5. Fråga från förtroendevald

Ingen fråga har inkommit.

6. Inlämnande av interpellation

Inga interpellationer har inkommit.

7. Anmälan av medborgarförslag

Inga medborgarförslag har inkommit.

8. Anmälan av motioner

Inga motioner har inkommit.

9. Motion om revidering av upphandlingspolicy i Uppvidinge kommun

8. Anmälan av motioner

Inga motioner har inkommit.

9. Motion om revidering av upphandlingspolicy i Uppvidinge kommun

Paus

mötet återupptas ca kl 20:00

10. Upphörande av riktlinje "Rätten att få åldras tillsammans - parboendegarantin"

Paus

mötet återupptas ca kl 20:35

10. Upphörande av riktlinje "Rätten att få åldras tillsammans - parboendegarantin"

11. Revidering av kravpolicy

12. Nya lokaler för biblioteket i Lenhovda

13. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 14/12 kl 18:30
Mötesplats: Fröseke Folkets Hus

Klicka här för mötets kallelse (öppnas i ny flik)

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.