Primära flikar

Uppvidinge kommunfullmäktige 30 november 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Carl Krekola (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Per Ragnarsson

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Anna Tigerström

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Anna Tigerström

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Anna Tigerström

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Sadiq Sahal (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Kerstin Ljungkvist (-)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Kerstin Ljungkvist (-)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Kerstin Ljungkvist (-)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Kerstin Ljungkvist (-)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Silja Savela

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Ekman (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

Frågor från allmänheten ställs

4. Anmälan av medborgarförslag

Tre medborgarförslag har inkommit

5. Inlämnande av interpellation

Inga interpellationer har inkommit

6. Anmälan av motioner

En motion har inkommit

7. Fråga från förtroendevald

En fråga från förtroendevald har inkommit

8. Information från revisorerna

9. Grafisk profil

10. Val av huvudmän för Högsby Sparbank

11. Kommunalt partistöd 2022

12. Vision 2040 - Uppvidinge kommun

Paus

mötet återupptas ca kl 20:00

12. Vision 2040 - Uppvidinge kommun

Paus

mötet återupptas ca kl 20:20

13. Utredning av garantibelopp

14. Etiska regler för förtroendevalda i Uppvidinge kommun

15. Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024

Paus

mötet återupptas ca kl 22:10

15. Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024

16. Taxor och taxeföreskrifter för 2022 Kretslopp Sydost

17. Kostverksamhetens taxor 2022

18. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 30/11 kl 18:30
Mötesplats: Borgen, Lenhovda

Klicka här för att se hela kallelsen (öppnas i ny flik).

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.