Primära flikar

Uppvidinge kommunfullmäktige 26 oktober 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Per Stensson, Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Anders Käll (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Silja Savela, ekonomichef

Talare

Therese Magnusson, Kvalitetsstrateg

Talare

Silja Savela, ekonomichef

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kerstin Ljungkvist (-)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Per Ragnarson

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Therese Magnusson, Kvalitetsstrateg

Talare

Therese Magnusson, Kvalitetsstrateg

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Anders Käll (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Anders Käll (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Annelie Jarhult. Yvonne Petersson

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Annelie Jarhult. Yvonne Petersson

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Annelie Jarhult. Yvonne Petersson

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Annelie Jarhult. Yvonne Petersson

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Annelie Jarhult. Yvonne Petersson

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Sadiq Sahal (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Åke Axelsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Åke Axelsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Information om Räddningstjänst Östra Kronoberg

4. Allmänhetens frågestund

5. Anmälan av medborgarförslag

6. Inlämnande av interpellation

7. Anmälan av motioner

8. Fråga från förtroendevald

9. Delårsbokslut per 2021-08-31

Paus

möter återupptas ca kl 20:20

10. Information från revisorerna

11. Översyn av målstyrningen

12. Skattesats 2022

Paus

mötet återupptas ca kl 22.10

12. Skattesats 2022

13. Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation

14. Barnets bästa gäller i Kronoberg: Kronobarnsmodellen

15. Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2022

16. Motion om utökad lovskola/studiestuga

17. Motion om Glasbruket i Lindshammar

Paus

18. Redovisning av obesvarade medborgarförslag, obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2021

19. Sammanträdesplan 2022

20. Fyllnadsval för uppdrag som ersättare i styrelsen för UppCom AB efter Rolf Green (M)

21. Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och ledamot i Uppcom AB

22. Fyllnadsval som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Andreas Preschel (SD)

23. Fyllnadsval som ledamot i Uppcom AB efter Andreas Preschel (SD)

24. Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Sofia Cronholm (C)

25. Avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden

26. Fyllnadsval som ersättare i socialnämnden efter Kasia Musial Lilja (S)

Paus

26. Fyllnadsval som ersättare i socialnämnden efter Kasia Musial Lilja (S)

27. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötet börjar 26/10 kl 18:30

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.