Primära flikar

Uppvidinge kommunfullmäktige 7 september 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Anders Käll (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Per Ragnarson

Talare

Alexander Arbman

Talare

Per Ragnarson

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Carl Krekola (M)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Anders Käll (M)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Sadiq Sahal (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

4. Anmälan av medborgarförslag

Tre medborgarförslag har inkommit.

5. Anmälan av motioner

6. Fråga från förtroendevald

7. Inlämnande av interpellation

8. Information från revisorerna

9. Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet Värend 2020

10. Ansökan om budgetmedel för kapitalkostnader

11. Omfördelning av budgetmedel för IT-verksamhet

12. Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående centraliseringen av SFI i Älghult

13. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående de kommunala bolagen och dess styrning

Paus

Förnyat upprop

14. Motion om sammanslagning av Socialtjänst och Arbetsmarknadsenhet

Paus

mötet återupptas ca kl 19:40

Förnyat upprop

14. Motion om sammanslagning av Socialtjänst och Arbetsmarknadsenhet

15. Motion om uppdragsbeskrivning till oppositionsråd

Paus

möter återupptas ca kl 20:20

15. Motion om uppdragsbeskrivning till oppositionsråd

16. Motion om översyn av styrdokument till kommunala bolag

17. Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige

18. Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för UppCom AB

19. Fyllnadsval för uppdrag som ersättare i styrelsen för UppCom AB efter Rolf Green (M)

20. Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Simon Bring (SD)

21. Ansökan om att ha kvar uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

22. Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Sofia Cronholm (C)

23. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötet börjar 7/9 kl 18:00

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.