Primära flikar

Uppvidinge kommunfullmäktige 29 juni 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Per Ragnarson

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Mattias Karlsson (SD)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Eva Palmqvist (C)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Mattias Karlsson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Mattias Karlsson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Anders Käll (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Anders Käll (M)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Sadiq Sahal (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Film: Utdelning av priser och stipendier

Film visas på sammanträdet

4. Allmänhetens frågestund

5. Inlämnande av interpellation

Två interpellationer har inkommit

Paus

Förnyat upprop

5. Inlämnande av interpellation

Fyra motioner har inkommit

Paus

mötet återupptas ca kl 19.05

Förnyat upprop

5. Inlämnande av interpellation

Två interpellationer har inkommit

6. Anmälan av motioner

Fyra motioner har inkommit

7. Anmälan av medborgarförslag

Fyra medborgarförslag har inkommit

8. Fråga från förtroendevald

Inga frågor har inkommit

9. Information från revisorerna

10. Omfördelning av budgetmedel från finansverksamheten till Socialnämnden

11. Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024

Paus

mötet återupptas ca kl 20.50

Förnyat upprop

11. Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024

Paus

mötet åtrupptas ca kl 21.00

11. Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024

12. Uppföljning av det kommunala ändamålet för helägda kommunala bolag 2020

13. Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg år 2020

14. Årsredovisning och revisionsberättelse VoB Kronoberg år 2020

15. Utredning om alternativa driftsformer av kommunal verksamhet

16. Kostpolicy

17. Avtal om löneadministration mellan AB Uppvidingehus och lönesamverkan HUL

18. Avtal om löneadministration mellan Högsby Bostads AB och lönesamverkan HUL

19. Delegering av kommunens rätt att meddela föreskrifter enligt Förordningen 2021:8 om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

20. Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige

21. Avsägelse av uppdrag som ledamot i Barnoch utbildningsnämnden

22. Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter Anders Ljungqvist (-)

23. Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Yvonne Wilhelmsson (C)

24. Rapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, år 2021

25. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötet börjar 29/6 kl 18:00

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.