Primära flikar

Uppvidinge kommunfullmäktige 4 maj 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Anne Hallberg, kommunchef

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Anne Hallberg, kommunchef

Talare

Sadiq Sahal (C)

Talare

Anne Hallberg, kommunchef

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Anne Hallberg, kommunchef

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Hanna Bengtsson. digitaliseringsledare

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Hanna Bengtsson. digitaliseringsledare

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Hanna Bengtsson. digitaliseringsledare

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Hanna Bengtsson. digitaliseringsledare

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Hanna Bengtsson. digitaliseringsledare

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Hanna Bengtsson. digitaliseringsledare

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Hanna Bengtsson. digitaliseringsledare

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Carl Krekola (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Åke Axelsson (S)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Åke Axelsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Sadiq Sahal (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Mötets öppnande samt upprop

Parentation

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Information om Corona

4. Allmänhetens frågestund

Frågor från allmänheten.

5. Anmälan av medborgarförslag

Ett medborgarförslag har inkommit.

6. Inlämnande av interpellation

Inga interpellationer har inkommit.

7. Anmälan av motioner

Inga motioner har inkommit.

8. Fråga från förtroendevald

Inga frågor har inkommit.

9. Information från revisorerna

Information på sammanträdet.

10. Digitaliseringsstrategi

Paus

mötet återupptas ca kl 19:35

Förnyat upprop

10. Digitaliseringsstrategi

11. Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation

Paus

mötet återupptas ca kl 20:30

Förnyat upprop

11. Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation

12. Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i Socialnämnden efter Sofia Cronholm

Valärende hanteras på sammanträdet.

13. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötet börjar 4/5 kl 18:00

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.