Primära flikar

Uppvidinge kommunfullmäktige 6 april 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Silja Savela

Talare

Therese Magnusson

Talare

Silja Savela

Talare

Therese Magnusson

Talare

Silja Savela

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Therese Magnusson

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Therese Magnusson

Talare

Silja Savela

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Magnus Gustafsson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Anders Käll (M)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Anders Käll (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Anders Käll (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Anders Käll (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Per Ragnarson

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Per Ragnarson

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Per Ragnarson

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Eva Palmqvist (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Eva Palmqvist (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Therese Magnusson

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Therese Magnusson

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Anders Käll (M)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Anders Käll (M)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Anders Käll (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Anders Ljungkvist (-)

Talare

Anders Käll (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Bjarne Svensson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Bjarne Svensson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Bjarne Svensson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Bjarne Svensson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Bjarne Svensson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

4. Anmälan av medborgarförslag

5. Inlämnande av interpellation

Inga interpellationer har inkommit.

6. Anmälan av motioner

7. Fråga från förtroendevald

8. Årsredovisning 2020

Paus

mötet återupptas ca kl 19:15

Förnyat upprop

8. Årsredovisning 2020

9. Information från revisorerna

Information på sammanträdet.

10. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 och ansvarsfrihet för nämnder och styrelser

Paus

möter återupptas ca kl 20:25

Förnyat upprop

11. Omfördelning av budgetmedel från finansverksamheten till Socialnämnden

Paus

mötet återupptas ca kl 20:55

11. Omfördelning av budgetmedel från finansverksamheten till Socialnämnden

12. Tilläggsbudget, investeringsbudget 2021

13. Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

14. Demokratiåret 2021

Paus

mötet återupptas ca kl 22:15

Förnyat upprop

15. Kommunernas Kvalitet i Korthet 2020

16. Uppdaterat Reglemente, Samverkansavtal och Delegation för Lönenämnden HUL

17. Kopieringstaxa

18. Ansökan om ändringstillstånd (16 kap 4 § Miljöbalk) Vindpark Horshaga

19. Ansökan om ändringstillstånd (16 kap 4 § Miljöbalk) Vindpark Älmedal

20. Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i socialnämnden efter Börje Melin

21. Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Billy Lindvall

22. Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen efter Jim Johansson

23. Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Jim Johansson

24. Fyllnadsval för uppdraget som ledamot och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden efter Mikael Thelander

25. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, år 2020

26. Redovisning av obesvarade medborgarförslag, obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2021

27. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötet börjar 6/4 kl 18:00

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.