Primära flikar

Uppvidinge kommunfullmäktige 2 mars 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Lars-Erik Hammarström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Frida Sundqvist Hall (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Thomas Lindberg (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Marie Hammarström Linnér (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Mikaela Gross (-)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Niklas Jonsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Talare

Kent Helgesson (LPo)

Talare

Peter Danielsson (S)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

4. Inlämnande av interpellation

5. Anmälan av motioner

6. Fråga från förtroendevald

7. Anmälan av medborgarförslag

8. Information från revisorerna

9. Medborgarundersökning 2020

10. Granskningsrapport för intern kontroll 2020, nämnder och bolag

11. Handlingsplan för intern kontroll 2021

12. Policy jäv och muta

13. Revidering av policy för gåva och representation

Paus

mötet återupptas ca kl 18:55

13. Revidering av policy för gåva och representation

Paus

mötet återupptas ca kl 19:40

Förnyat upprop

14. Översyn av regler för exploatering av mark-prissättning

15. Kravpolicy

16. Motion gällande anpassningar och flexibilitet i rådande pandemiläge

17. Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden och individutskottet

18. Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och ledamot i miljö- och byggnadsnämnden

19. Meddelanden till kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötet börjar 2/3 kl 18:00

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.