Primära flikar

Uppvidinges kommunfullmäktige : 13 februari 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Marianne Wallin (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Sven-Olof Svensson (LpO)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Jan Wernström (S)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Torbjörn Gustafsson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Sven-Olof Svensson (LpO)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Sven-Olof Svensson (LpO)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Sven-Olof Svensson (LpO)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Mikaela Gross (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Sven-Olof Svensson (LpO)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Mikaela Gross (S)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Marianne Wallin (V)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Marianne Wallin (V)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Sven-Olof Svensson (LpO)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Sven-Olof Svensson (LpO)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Mikaela Gross (S)

Talare

Christina Lindqvist (KD)

Talare

Marianne Wallin (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Jessica Rask (M)

Talare

Viktoria Birgersson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Thomas Sjögren (LpO)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Alexander Arbman

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Sara Lif Andersson (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Talare

Susanne Karlsson (S)

Talare

Ingrid Hugosson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av dagordning

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

En fråga från fullmäktige i december 2023 hanteras.

4. Anmälan av medborgarförslag

Inga medborgarförslag har inkommit.

5. Anmälan av motioner

Sammanfattning

Två inkomna motioner anmäls.

6. Fråga från förtroendevalda

Inga frågor från förtroendevalda har inkommit.

7. Inlämnande av interpellationer

Inga interpellationer har inkommit.

8. Information från revisorerna

9. Motion om att-satserna i motioner behandlas var för sig

10. Delårsrapport 2023 - Kretslopp Sydost 2023

11. Revidering av riktlinjer och regler för föreningsbidrag till ideella föreningar i Uppvidinge kommun

Paus

mötet återupptas ca kl 19.20

11. Revidering av riktlinjer och regler för föreningsbidrag till ideella föreningar i Uppvidinge kommun

Paus

mötet återupptas ca kl 19.55

12. Ökade driftskostnader för ishallarna

13. Etiska regler för förtroendevalda i Uppvidinge kommun och trygg som förtroendevald

14. Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda

Paus

mötet återupptas ca kl 21.00

14. Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda

15. Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente

16. Kostenhetens taxa för år 2024

17. Vindkraftsbeslut Uppvidinge

Paus

mötet återupptas ca kl 22.20

17. Vindkraftsbeslut Uppvidinge

18. Styrelsen i Centrumfastigheter AB: val av en ledamot från ordinarie årsstämma 2024 till ordinarie årsstämma 2026

Sammanfattning

En ledamot från ordinarie årsstämma 2024 till ordinarie årsstämma 2026 väljs för Styrelsen i Centrumfastigheter AB.

19. Ägarombud för Glasriket AB från ordinarie årsstämma 2024 till ordinarie årsstämma 2026

Sammanfattning

Ett ägarombud för Glasriket AB från ordinarie årsstämma 2024 till ordinarie årsstämma 2026 väljs.

20. Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen efter Peter Danielsson (S)

Sammanfattning

Ny ersättare i kommunstyrelsen efter Peter Danielsson (S) väljs.

21. Avsägelse av uppdrag som ledamot i välfärdsoch omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Att avsägelsen beviljas

22. Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i välfärds- och omsorgsnämnden efter Peter Englén (S)

Sammanfattning

Ny ledamot i välfärds- och omsorgsnämnden efter Peter Englén (S) väljs.

23. fyllnadsval av uppdrag som ersättare i välfärds- och omsorgsnämnden

24. Meddelande till Kommunfullmäktige

Mötets avslutning

Mötesstart: 13/2 kl 18:30
Mötesplats: Borgen, Lenhovda

Mötets kallelse (öppnas i ny flik)

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.